VAKANSIEPROGRAM, JULIE 2018

MAANDAG, 2 JULIE

19:00  CAD byeenkoms

SONDAG, 8 JULIE

09:00 Erediens

dr Guillaume Smit – “Laat U Naam geheilig word”

GEEN Kinderkerke

Deuroffer: Kommissiefonds

GEEN Aandbyeenkomste

MAANDAG, 9 JULIE

19:00  CAD byeenkoms

SONDAG, 15 JULIE DOOPSONDAG

09:00 Erediens

dr Guillaume Smit – “Laat U Koninkryk kom”

GEEN Kinderkerke

Deuroffer: Kommissiefonds

GEEN Aandbyeenkomste

MAANDAG, 16 JULIE

19:00  CAD byeenkoms

DINSDAG, 17 JULIE

SKOLE HEROPEN

Laat 'n boodskap