WEEKPROGRAM, 21-27 OKTOBER 2018

SONDAG, 21 OKTOBER

09:00 Erediens

Dr Guillaume
Smit, Matt 11:2-19 – “Om te bly glo in
moeilike tye”

09:00 Kinderkerke: Voorskool,

gr 1-3,
gr 4-7

Deuroffer: Straatwerk

18:00 Interactive Lofdiens

19:00 Tienerkleingroepe

19:00 Belydenisklas

MAANDAG, 22
OKTOBER

19:00
Kerkraadsvergadering

19:30 CAD
Byeenkoms

DINSDAG, 23
OKTOBER

09:30 Vroue
Bybelstudie

18:00
Kleingroepleiers

18:30
Interactive Leiers

19:00 Bybelskool: Openbaring

WOENSDAG, 24
OKTOBER

09:30 Senior
Kleingroep

11:00
Personeelbiduur

19:00 Kleingroepe

DONDERDAG, 25
OKTOBER

09:00
Bybelskool: Openbaring

Laat 'n boodskap